Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA, Teorijski i praktični aspekti

Danijela S.Petrović

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

MOZAK I UNUTRAŠNJI SVET

Mark Solms, Oliver Turnbul

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama

Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

PSIHOTERAPIJA

Rasprodato

IMIGRANTI I IZBEGLICE

Vamik Volkan

792,00 RSD
990,00 RSD

PSIHOLOGIJA PATNJE

Salman Ahtar

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

PSIHOLOGIJA DOBROTE

Salman Ahtar

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

TKAČ SNOVA

Dauve Draisma

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST

Dragan Švrakić, Mirjana Divac Jovanović

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD