×

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST (treće izdanje)

Mirjana Divac Jovanović, Dragan Švrakić

Pojam „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. Knjiga Granična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnov...

Fenomen “granične ličnosti“ već dugo predstavlja poseban izazov za psihoterapeute, psihologe i psihijatre. Pojam „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. Knjiga Granična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Autori daju svoj kritički osvrt i redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, posmatrajući graničnost kao dimenziju funkcionisanja ličnosti. Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“ o graničnoj ličnosti, autori daju svoje originalne doprinose razumevanju granične ličnosti i lečenju graničnog poremećaja. Kritički su obuhvaćena vodeća teorijska znanja, rezultati ključnih istraživanja, psihodijagnostički parametri i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima. Knjiga je tako organizovana da može da predstavlja priručnik za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, jer odgovara na konkretne dileme u vezi sa dijagnostikom, istraživanjima i terapijama graničnih stanja. Istovremeno, ova knjiga je pristupačna svakom čitaocu koji se interesuje za probleme ličnosti, jer je napisana jezikom koji odslikava humanistički pristup autora jednoj naučnoj temi.

Mirjana Divac Jovanović

Diplomirala je na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a specijalizirala, magistrirala i doktorirala u oblasti psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godinama je edukator i supervizor nacionalne i evropske asocijacije psihoterapeuta. Pripada generaciji psihologa koji su, predvođeni prof. Josipom Bergerom, među prvima u Jugoslaviji promovisali humanističke psihoterapije. Radeći na Psihijatrijskoj klinici stekla je veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ekspert je u oblasti kliničke procene, grupne i individualne psihoterapije poremećaja ličnosti. Objavila je brojne radove iz ovih oblasti u domaćim i stranim časopisima, sa originalnim doprinosima psihodijagnostici, teoriji i praksi psihoterapije.
Vanredni je profesor Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, u penziji. Predavala je Kliničku psihologiju i Kliničku procenu ličnosti na osnovnim studijama, a na master programu Psihodijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti. Više godina organizovala je i vodila praktični kurs primenjene psihologije Rast i razvoj ličnosti sa studentima psihologije.


Dragan Švrakić

Redovni je profesor psihijatrije na Vašington univerzitetu u Sent Luis-u, SAD (Washington University School of Medicine, St Louis) u penziji. Psihijatar po specijalizaciji, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu u oblasti istraživanja u psihijatriji. Član je Srpske akademija nauka (van radnog sastava ) i Internacionalnog konzorcijauma za genetske studije mentalnih bolesti. Gostujući je profesor na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje Genetiku i Epigenetiku poremećaja ličnosti. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe istraživača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama. 

Godina izdanja : 2023.

Broj strana : 314

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22,5x16,5

Težina : 508 g

ISBN : 9788671025744

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje