×

KODOVI SLOVENSKIH KULTURA 10 (VATRA)

Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda. Međunarodna redakcija godišnjaka podstiče interdisciplinarni pristup u usmerenost istraživanja u oblasti folkloristike, etnolingvistike i etnosemiotike, antropologije, kao i etimologije, balkanistike i indoevropeistike.

Časopis počev od 1996. godine izlazi jednom godišnje, a svaki broj je posvećen unapred određenoj temi - do sada su objavljene sveske o biljkama, hrani i piću, svadbi i delovima tela.
Urednik časopisa je Dejan Ajdačić.

Deseta knjiga godišnjaka “Kodovi slovenskih kultura” posve?ena je vatri.

Godina izdanja : 2008.

Broj strana : 1

KOMENTARI (0)