×

MUZIČKI TALAS br. 43, 2014.

RA?ANJE SRPSKE MUZI?KE KULTURE
Branka Radovi?: STEVAN STOJANOVI? MOKRANJAC U IZDANJIMA JOVANA FRAJTA
 
THE BIRTH OF SERBIAN MUSIC CULTURE
Branka Radovi?: STEVAN STOJANOVI? MOKRANJAC WORKS PUBLISHED BY JOVAN FRAJT (Abstract)
 
PUTEVI RAZVOJA SRPSKE MUZI?KE KULTURE
Hristina Medi?: JOVAN I VOJTEH FRAJT U VELIKOM RATU
 
COURCES IN DEVELOPMENT OF SERBIAN MUSIC CULTURE
Hristina Medi?: JOVAN AND VOJTEH FRAJT IN GREAT WAR (Abstract)
 
MUZIKA I DRUGE UMETNOSTI
Ana Ze?evi?: DRAMATI?NO U DRAMI I OPERI (2)
 
MUSIC AND OTHER ARTS
Ana Ze?evi?: DRAMATIC IN DRAMA AND OPERA (2) (Abstract)
 
NEW VIEW
Miloš Zatkalik: HOW CAN NARRATIVE BE MUSICAL? HOW MUSICAL CAN A NARRATIVE BE?

NOVIPOGLEDI
Miloš Zatkalik: KAKO NARATIV MOŽE BITI MUZIKALAN? KOLIKO MUZIKALAN MOŽE BITI NARATIV (Sažetak)

Broj strana : 67

Pismo : ćirilica

ISBN : 0354-9313

Format : A4

Povez : Broširani povez

Težina : 211 g

KOMENTARI (0)