×

Muzika beogradskih kafana, salona i klubova: VEČERNJI ZVON - Ruske pesme i igre

Priredila Hristina Medić

  Posle Oktobarske revolucije brojni ruski umetnici emigrirali su u Kraljevinu SHS i doneli svoje narodne i zabavne pesme, koje su u srpskoj prestonici ubrzo postale veoma popularne. U trećoj svesci iz serije Muzika beogradskih kafana, salona i klubova, naslovljenoj Večernji zvon sabrano je 37 ruskih narodnih i popularnih melodija.

Posle Oktobarske revolucije brojni ruski umetnici emigrirali su u Kraljevinu SHS i doneli svoje narodne i zabavne pesme, koje su u srpskoj prestonici ubrzo postale veoma popularne. Srećna okolnost je bila ta da je u to vreme (od 1920.) u Beogradu već postojala velika i uticajna (najveća tada na Balkanu) izdavačka kuća Muzikalije Jovana Frajta, koja je u svoj projekat Narodna izdanja (Edition populaire) uvrstila objavljivanje te dragocene ruske, a uskoro i naše, muzičke baštine. Jovan Frajt (češki muzičar koji od 1903. živi i deluje u Beogradu kao violinista, dirigent, kompozitor i izdavač), vlasnik te izdavačke kuće, ostvaruje saradnju sa dvoje „naših“ Rusa koji su svoju umetničku karijeru izgradili u srpskoj prestonici ostavši joj verni do kraja svojih života, a to su: poznata interpretatorka ruskih i ciganskih romansi Olga Jančevecka (Brest-Litovsk,1890 – Beograd, 1978) i kompozitor i prevodilac Sergej Strahov (Moskva, 1901–Beograd,1945). U nevelik broj notnih izdanja ruskih narodnih pesama Frajt uključuje i rusku popularnu (zabavnu) muziku koju objavljuje uglavnom u vidu manjih albuma što je praktikovao i kada su bile posredi npr. makedonske, slovenačke ili dalmatinske narodne i popularne pesme.

Frajt je već u prvoj godini (1920.) svog izdavaštva objavio dve ruske pesme i to u sopstvenom aranžmanu za glas i klavir: Hrizanteme i Oči čarne (EF33), a sledeće i romancu Vihažu (EF127). Najveći broj ruskih pesama Jovan Frajt je objavio 1935. godine (oko 17). Među njima su i dve najpoznatije: Crveni sarafan (EF 744)  i Dve gitare (EF 744). Ova izdanja ruskih popularnih pesama za nas imaju istorijski značaj. Ona s jedne strane upotpunjuje sliku sveokupnog doprinosa ruskih emigranata na polju naše muzičke umetnosti između dva rata. S druge strane ona su pored domaćih izdanja američkih i nemačkihih autora popularne muzike bila treća dominantna, a specifična komponenta koja je uticala na formiranje i razvoj žanra popularne (šlagerske) muzike u Srbiji.

U trećoj svesci iz serije Muzika beogradskih kafana, salona i klubova, naslovljenoj Večernji zvon sabrano je 37 ruskih narodnih i popularnih melodija.

1. Dve gitare EF 744
2. Srveni sarafan EF 744
3. Ja pamtim dan  EF 722
4. Husari EF 722
5. Ej Uhnjem (Burlaci) EF 722
6. ?uperak (?ub?ik) EF 722
7. Hrizanteme EF 33
8. O?i ?arne EF 33 
9. Život je lep MN (Strahov) 113 
10. Dovi?enja MN (strahov) 176
11. Svi smo bili mladi MN (Strahov) 176
12 O?i tvoje zelene MN 68
13 Zemljo moja MN 91
14. Ka?uša MN 238
15. Kraj vatre MN 136
16. Evo, zadnja ve? mi je ta banka EF 774
17. Pesma o trgovcu EF 774
18. Teško mi je zaboravit tebe MN 86
19. Devetnaest vam je leta MN
20. Zaboravi?u tebe još sutra MN 133
21. Ja se se?am MN 133
22. Skitnica MN (Strahov) 105
23. Idem šumom MN (Strahov) 105
24. Hajd zbogom moje novo selo EF 684
25. Hajd, brže hajd, moj konju EF 684
26. Ne teraj konje EF 684
27. Dvanaest razbojnika EF 684
28. U kova?nici EF 667
29. Zora svane i osvane EF 667
30. Trojka EF 667
31. Niz široke stare Volge EF 667
32. Kaza?ok EF 667
33. Vihažu EF 127 
34. Ve?ernji zvon EF 655 

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 93

Pismo : Notno izdanje

Povez : Spiralni

Format : 30 x 21

Težina : 305 g

ISBN : 979-0-9014108-5-5

KOMENTARI (0)