Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

KULTURA SVETA

Frenk Dž. Lečner, Džon Boli

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

KULTURA

Teri Iglton

Rasprodato

KREATIVNA INTELIGENCIJA

Alan DŽ. Rou

Rasprodato

KONTRAKULTURA

Kristijana Sen-Žan-Polen

Rasprodato

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

Vjačeslav Avijucki

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

KOLAPS KULTURE

Rob Vederil

Rasprodato

KELTI U EVROPI

Toni Liversejdž

Rasprodato

ISTORIJA, VREME I PAMĆENJE

Fernando Katroga

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

ISTORIJA UTOPIJE

Žan Servije

Rasprodato

ISTINE I SLOBODA

Remon Polen

Rasprodato