Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

ISTORIJA FILMA I i II

Dejvid A. Kuk

5.280,00 RSD
6.600,00 RSD

VIRTUELNA UMETNOST

Oliver Grau

1.848,00 RSD
2.310,00 RSD

ARHITEKTURA POZORIŠTA XX VEKA

Radivoje Dinulović

Rasprodato

FOTOGRAFIJA

Rasprodato

ANTIČKO POZORIŠTE

Gvido Paduano

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

KOLEKTIVIZAM POSLE MODERNIZMA

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

REČNIK IZVOĐENJA I SAVREMENOG POZORIŠTA

Patris Pavis

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

ANALIZA FILM(OV)A

Mišel Mari, Žak Omon

Rasprodato

P(OGLED)I

Aleksandar Đurić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD