Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

ISTORIJA FILMA I i II

Dejvid A. Kuk

5.280,00 RSD
6.600,00 RSD

VIRTUELNA UMETNOST

Oliver Grau

1.848,00 RSD
2.310,00 RSD
2 za 1000

ARHITEKTURA POZORIŠTA XX VEKA

Radivoje Dinulović

Rasprodato

FOTOGRAFIJA

Rasprodato

ANTIČKO POZORIŠTE

Gvido Paduano

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

KOLEKTIVIZAM POSLE MODERNIZMA

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

REČNIK IZVOĐENJA I SAVREMENOG POZORIŠTA

Patris Pavis

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

ANALIZA FILM(OV)A

Mišel Mari, Žak Omon

Rasprodato

P(OGLED)I

Aleksandar Đurić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD