Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

VEK ITALIJANSKOG FILMA

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

VEK KANADSKOG FILMA

Džordž Melnik

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

VIRTUELNA UMETNOST

Oliver Grau

1.848,00 RSD
2.310,00 RSD

ZVUK I MUZIKA U POZORIŠTU

Dina Kej, Džejms Lebreht

Rasprodato