×

ĐAVO

Alfonso M. di Nola

Prevela sa italijanskog Vesna Marinković

Ova knjiga u glavnim crtama daje opštu istoriju predstava o Satani i demonskim silama, koje su se kao plod kolektivne mašte utkale u istoriju i duhovnost čoveka: od jevrejskih izvora, preko jevanđelja do velikog doba „đavolovog prisustva“ u svetu. Na stranicama ovog istraživanja pratimo istoriju zla, užasa, tajnih strahova, u brojnim ljudskim kulturama, od plemenskog nivoa, preko starog Irana, civilizacija Maja i Acteka, do tajanstvenih događaja u evropskim manastirima. Pomoću prikaza brojnih legendi uviđamo kako je Satana, gospodar ljudskog vremena, svuda izgradio opasno sredstvo kolektivnog oslobađanja od odgovornosti. Zlo koje se pripisuje prirodi i istoriji uvek ostaje van racionalnog objašnjenja. Zato je čovek mnogo puta odustajao od nastojanja da pobedi zlo, a izmišljanje Satane poslužilo je za umirivanje lažne savesti. No, đavo ne pripada samo sahranjenim mitološkim svetovima i legendama. On se i danas opasno doziva u pamćenje, te rizikujemo da ponovo odbacimo stečeno iskustvo iz istorije.

„Đavo se čita poput romana zbog živosti kojom pripoveda o oblicima, istoriji i doživljajima Satane.“
Corriere della Sera

Alfonso M. di Nola

Jedan od najuglednijih proučavalaca istorije religija i dugogodišnji profesor na Orijentalnom institutu Univerziteta u Napulju. Pored istorije religija, predavao je i istoriju tradicija i evropskog folklora. Bio je urednik Enciklopedije religija (l’Enciclopedia delle religioni, 1978) i u njoj priredio najveći broj odrednica. Autor je više naslova među kojima se ističu L’Arco di rovo (1985), Aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana (1985), Antropologia religiosa (1985), La morte trionfata (1995), La nera signora (1995), Ebraismo e giudaismo (1996).

"Radi se o najobimnijoj knjizi o ?avolu objavljenoj kod nas (466 strana) i najobilnije ilustrovanoj. Preko sto gravira i crteža sa svih strana sveta svedo?i o sveprisutnosti i ve?noj aktuelnosti Princa tame, kao i o hiljadama lica pod kojima se ukazivao: jednima kao "obi?na" zmija, drugima kao ?ovekoliki stvor šiljatih ušiju, izbe?enih o?iju i demonskog lica izme?u nogu, tre?ima pak kao zmaj sa sedam glava.
Name?e se logi?no pitanje: šta je novo što ova knjiga može da ponudi ?itaocu zainteresovanom za ovu tematiku?
Jedna od njenih ve?ih vrednosti jeste raspon koji pokriva: ona se ne bavi samo hriš?anskim ?avolom, ve? znatan deo posve?uje demonologiji arhai?nih kultura, primitivnih plemena, bliskoisto?nih i dalekoisto?nih civlizacija, demonskim sferama kod Grka, Rimljana i Kelta, a doti?e se (za našeg ?itaoca ipak previše šturo)<

Godina izdanja : 2008.

Broj strana : 466

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 603 g

ISBN : 978-86-7102-315-3

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje