×

GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE - Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923.

Priredili Armando Pitasio,Marko Dogo

Prevela sa italijanskog Alenka Zdešar - Ćirilović

Okupljajući radove autora različitog profila – istoričara, istoričara umetnosti i istoričara/teoretičara arhitekture – ovaj zbornik ispituje sličnosti i razlike u procesima planiranja, izgradnje, uređenja, organizacije i ulepšavanja gradova Evrope i Balkana

Bilo da je reč o rušenju srednjovekovnih zidina ili uklanjanju starih četvrti iz osmanskog perioda, jasno je da su gradovi Balkana i Evrope, svaki sa svog istorijskog, političkog i kulturološkog polazišta, prolazili kroz slične procese radikalnog preosmišljavanja. Te transformacije gradova, koje su planski sprovođene u XIX veku, bile su ključni događaji urbane istorije. Upravo njima je strukturalno i vizuelno definisana sama ideja grada, koja i danas čini važan deo kolektivnog identiteta i savremene urbane kulture.
Okupljajući radove autora različitog profila – istoričara, istoričara umetnosti i istoričara/teoretičara arhitekture – ovaj zbornik ispituje sličnosti i razlike u procesima planiranja, izgradnje, uređenja, organizacije i ulepšavanja gradova Evrope i Balkana. Istražujući devetnaestovekovne koncepte pojma „modernizacije“, kao i njegovo različito razumevanje u pojedinim državama i regijama, knjiga osvetljava pojedinačne slučajeve planske urbanizacije i restruktuiranja gradova Zapadne i Srednje Evrope, kao i onih na Balkanu: Atine, Sofije, Rusea, Bukurešta i Beograda.

Marko Dogo i Armando Pitasio
Uvod
I. Alberto Groman: Od devetnaestog do početaka dvadesetog veka:
poređenje modela urbanog preobražaja u Zapadnoj Evropi
1. Svet koji se menja
2. Prestonice: London
3. Slučaj Pariza
4. Slučaj Beča
5. Tri prestonice Kraljevine Italije: Torino, Firenca, Rim
II. Kristina Agriantoni: Drevnost kao savremenost: preobražaj Atine u glavni grad
1. Prvi urbanistički planovi za Atinu
2. Atinski neoklasični stil
3. Grad i stanovništvo
III. Bojan Mitrović: Nacionalni polis? Uloga Beograda u srpskoj istoriji (1830–1914)
1. Konkurencija Kragujevca i formiranje moderne države
2. Prestonica države i prestonica nacije: upoređivanje sa Novim Sadom u oblasti kulture
3. Političko suočavanje sa Novim Sadom
IV Milan Ristović: Beograd, glavni grad na granici
1. Od turske pogranične tvrđave do srpske prestonice
2. Stanovništvo, njegov sastav, promene
3. Od podeljenog grada do prestonice nezavisne Srbije
4. Dug put od grada trgovaca i zanatlija do modernog privrednog središta
5. Rat i njegove posledice; jugoslovenska prestonica
V Katarina Mitrović: Evropeizacija i identitet: vizuelna kultura i svakodnevni život u Beogradu u XIX veku
1. Prestonica nove države: nametnuta urbanizacija i otpor društva
2. „Potrošačka kultura“ i građanski ideali
3. Tradicija i izazovi modernizacije
VI Marko Dogo: Nedovršeni temelji modernog Beograda: spone zavisnosti
1. Tvrđava
2. Grad
3. Prestonica
4. Kraj mešovite srpsko-turske uprave
5. Moderna evropska prestonica?
VII Ljiljana Blagojević: Urbano uređenje Beograda 1867: Tragovi umesto brisanja
1. Uvodna beleška
2. Arhitektura i urbanističko planiranje Beograda
u oslobođenoj Srbiji
3. Predlog Emilijana Josimovića za urbanističko
regulisanje Beograda
4. Urbanističko planiranje u dvadesetom veku:
nove paradigme
VIII Armando Pitasio: Prestonica Sofija i njeni arhitekti
1. Prestonica Sofija i njena radikalna transformacija
2. Protagonisti. Strani arhitekti, inženjeri, urbanisti, projektanti parkova
3. Protagonisti. Bugarski arhitekti i inženjeri
IX Martin Ivanov: Neformalne prestonice istoka: Ruse
1. Uvod
2. Osmanski glavni gradovi na razmeđi
3. Grad Ruščuk
4. Stanovnici Ruščuka
5. Neformalna prestonica
6. Grad Ruse
7. Stanovnici Rusea
X Emanuela Kostantini: Razvoj Bukurešta 1830–1859.
1. Istorijski kontekst
2. Bukurešt kao politički i administrativni centar
3. Urbanističko i arhitektonsko preuređivanje
4. Intervencije na infrastrukturi
5. Ekonomska i društvena dinamika grada
6. Zaključci
XI Đuzepe Čina: Početak modernosti: urbanizam i arhitektura u Bukureštu od XIX do početka XX veka
1. Grad pre modernizacije
2. Gradnja modernog grada
3. Prostorne i funkcionalne matrice transformacije
4. Nova moderna, između tradicije i inovacije
XII Katrin Orel: Uvođenje zapadnih ideja u Budimpeštu na pragu XX veka: modernizacija i postojanje struktura karakterističnih za Centralnu Evropu
1. Uvođenje zapadnih ideja u Budimpeštu u vreme liberalizma
2. Dvosmisleni trijumf Milenijuma
Indeks imena

Godina izdanja : 2018.

Broj strana : 308

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 16 x 22 cm

Težina : 617 g

ISBN : 9788671025850

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje