×

KULTURNI TURIZAM

Vesna Đukić Dojčinović

 Inspirisano svetskim iskustvima povezivanja kulturnog i turističkog prostora, kao i velikim međunarodnim projektima Saveta Evrope, delo Kulturni turizam nudi detaljna uputstva o aktiviranju kulturnih potencijala u Srbiji. Autorka nudi odgovore na veliki broj pitanja s kojima se svakodnevno suočavaju kreatori razvojne politike na svim društvenim nivoima i pruža nova znanja iz područja kulturne animacije, marketing menadžmenta i koncepta strateškog planiranja.

U okviru knjige nalazi se i CD Krstac, u produkciji Grupe za scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji prikazuje kreativnu primenu ideja iz ove knjige. Namenjen kulturnim delatnicima, turizmolozima, privrednicima i ekonomistima, Kulturni turizam je pouzdan vodič kroz ideje i tehnike koje naš geografski prostor mogu učiniti značajnim na turističkoj i kulturnoj mapi sveta.
Vidljivo je njeno (autorkino) poznavanje stanja i kretanja kulturnog turizma u svijetu, te poznavanje recentne strane literature koja naglašava promjene u ponašanju postmodernih turista. Ti novi koncepti uključuju „life-seeing“, dakle iskustvo, atmosferu, sudjelovanje u životu lokalnog stanovništva, za razliku od koncepta „sight-seeing“ koji se danas napušta, a koji uključuje puko razgledavanje lokaliteta i njegovih znamenitosti.

Iz recenzije dr Daniele Angeline Jelinčić

Vesna Đukić Dojčinović

Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u oblasti organizacije umetničkih delatnosti. Vanredni je profesor predmeta Menadžment u kulturi, Kulturna politika i Kulturni turizam na FDU u Beogradu i Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Uz veliki broj stručnih i naučnih radova, objavila je tri knjige: Seoski turizam u Srbiji (1992), Pravo na razlike selo-grad (1997) i Tranzicione kulturne politike-konfuzije i dileme (2003). 

"Kulturni turizam, šta je to?
– Najkra?e re?eno, kulturni turizam je kretanje turista ka kulturnim aktrakcijama. Istraživanja pokazuju da je sve ve?i broj turista motivisanih kulturom i njenim vrednostima. Sa stanovišta menadžmenta, kulturni turizam je osmišljeno upravljanje kulturnim resursima tako da se zadovolje potrebe turista, ali i da resursi ostanu o?uvani za budu?e generacije. Ali, klju?no je pitanje ko njima upravlja? Za sada, na globalnom planu nije uspostavljeno neophodno partnerstvo turisti?kog i kulturnog sektora. Me?utim, postoje primeri pojedina?ne uspešne saradnje. " (Jelena Nikoli? )


Godina izdanja : 2005.

Broj strana : 211

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 337 g

ISBN : 86-7102-197-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje