×

OGLEDI O INDIVIDUALIZMU

Luj Dimon

Prevele sa francuskog Dragana Lukajić,Radana Lukajić

U zbirci eseja Luja Dimona Ogledi o individualizmu razmatra se problem naučnog statusa antropologije, krećući se na granici između istorije ideja i empirijskog ideala antropologije.
Već sam naslov dela ukazuje da je najveća pažnja u pristupu posvećena ideji individualizma, kao ključnoj za moderni antropološki diskurs. Razmatrajući istoriju nastanka ideje individualizma, Dimon ukazuje da je ona iznikla na religijskim principima, pre svega na onom koji nalaže pojedincu povlačenje iz sveta, odricanje od svetovnog, da bi se kasnije taj ideal razvijao od individue izvan sveta do ideala individue u svetu. Dimon se posebno bavi analizom nacionalizma i nacizma kao ekstremnim oblicima individualizma, a studiju završava razmatranjem strukture savremene individualističke konfiguracije i izlaganjem perspektiva antropologije.

Luj Dimon

Jedan od najznačajnijih francuskih teoretičara, pripadao je strukturalističkom pravcu u sociologiji. Luj Dimon (1911-1998) se najviše bavio komparativnom sociologijom i antropologijom i, u okviru toga, istraživanjima hinduističkog sistema kasta kao specifične hijerarhijske strukture. Autor je više naslova, a njegova dela Homo hierarchicus (1967), Homo aequalis I (1977) i Homo aequalis II (1991) svrstavaju se među klasike. Više godina bio je direktor Škole za visoke studije društvenih nauka u Parizu.

Godina izdanja : 2004.

Broj strana : 322

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 460 g

ISBN : 86-7102-122-X

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje