×

PROGNANI POJMOVI - Neoliberalna pojmovna revizija misli o društvu

Todor Kuljić

Knjiga obrađuje izuzetno značajno pitanje smene pojmova u misli o društvu kod nas i u svetu. Zašto su izbačeni pojmovi humanizam, eksploatacija i revolucija, a uvedeni tranzicija, transformacija i društvena isključenost?  Reč je o čitanju promena društva preko promena pojmova za njihovo objašnjenje. 

Knjiga Prognani pojmovi obrađuje izuzetno značajno, a potpuno zapostavljeno pitanje smene pojmova u misli o društvu kod nas i u svetu. Zašto su izbačeni pojmovi humanizam, eksploatacija i revolucija, a uvedeni tranzicija, transformacija i društvena isključenost? Reč je o čitanju promena društva preko promena pojmova za njihovo objašnjenje. U našem jezičkom prostoru prvi put je razmotren pristup pojmovne istorije kao naučne discipline. Ova, u regionu prilično nepoznata, naučna disciplina u knjizi je uspešno primenjena u istraživanju saznajnih i ideoloških aspekata savremene misli o društvu. Na zgusnut i nov način analizirani su represivna tolerancija, pravdanje kapitalizma u XXI veku, kolebanje misli o društvu između starih i novih pojmova i praktične posledice progona antikapitalizma iz rečnika hegemone neoliberalne misli o društvu. 

U razumevanju procesa „humanizovanja“ novonastupajuće kapitalističke stvarnosti imenovanjem novih pojmova Todor Kuljić je dao valjan, vrlo širok, teorijski doprinos. Knjiga predstavlja originalnu naučnu sintezu, jer na novi način pokazuje da kapitalizam nije sudbina, ali i da drugačije treba osmisliti antikapitalizam XXI veka. Široka obaveštenost pisca i bogato istraživačko iskustvo su takođe dali kvalitet ovoj studiji. Pisana negovanim i jasnim jezičkim izrazom, knjiga je štivo koje se ne obraća samo uskoj struci već svakoj osobi koja je intelektualno zainteresovana za razumevanje vremena u kome živimo.

Todor Kuljić

Todor Kuljić (1949) sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu (u penziji). Držao je predavanja na univerzitetima u Marburgu (1991), Frajburgu, Bazelu i Cirihu (2013) i na tribinama u Beču (2010) i Lajpcigu (2011). Objavio je petnaestak knjiga iz istorijske sociologije i kulture sećanja, među kojima i Prognane pojmove (Clio, 2018) i Manifest sećanja levice – kontrasećanje potlačenih i zaboravljenih (Clio, 2021). Dobitnik je nagrade “Vojin Milić” Srpskog sociološkog društva za “Tanatopolitiku”, jednu od dve najbolje sociološke knjige u Srbiji 2014. godine.  Knjige su mu prevođene na nemački, engleski i slovenački jezik.

Predgovor
Uvod
promene kapitalizma i promene pojmova
1.Pojmovna istorija: izvori, teorija i kritike
1.1. Začeci
1.2. Kozelekove pojmovne istorije
1.3. Kritike Kozeleka
1.4. Pojmovi moći i pojmovi kritike
1.5. Pojam i diskurs
2.Istorijski pojmovi:
veza analitičkog i delatnog aspekta
2.1. Refleksivnost pojmovne istorije
2.2. Epistemološke granice upotrebe pojmova
2.3. Zauzimanje pojmova
2.4. Antikapitalizam: moć i bespomoć pojma
3.O pravdanju savremenog kapitalizma:
hegemoni idejni okvir poslesocijalističke pojmovne istorije
3.1. Seobe kapitala
3.2. Digitalizam kao ideologija
3.3. Ideološka involucija
3.4. Melodrama levice
3.5. Antikapitalizam protiv skandala zatvorene budućnosti
4.O pravima sa kojima smo rođeni:
materijalno prirodno pravo i socijalna pravda
od Karla Marksa do neoliberalizma
4.1. Razvoj prirodnog prava
4.2. Maks Veber i prirodno pravo
4.3. Prirodno pravo i kritika pozitivizma
4.4. Relativizacije socijalne pravde
4.5. Pravda odozgo i pravda odozdo
5.Materijalno prirodno pravo u misli Ljubomira Tadića:
zapuštanje ili diskontinuitet
5.1. Pojmovna objašnjenja promene opredeljenja
5.2. Činioci promene opredeljenja
5.3. Tadić i njegovi tumači
5.4. Antikapitalizam Lj. Tadića
5.5. Utopija i nada
5.6. Napetost između opredeljenja i angažmana
6.Altruizam, filantropija i humanizam:
pojmovnoistorijski aspekti solidarnosti
6.1. Verzije altruizma
6.2. Filantropija
6.3. Humanizam
6.4. Endru Karnegi
6.5. Tipovi filantropa
6.6. Filantrokapitalizam
7.Socijalna revolucija:
arheologija prognanog pojma
7.1. Pojam revolucije
7.2. Treba li revoluciji međunarodni oslonac?
7.3. Nestabilni predozirani kapitalizam
7.4. Nejednakost kao bolest demokratije
7.5. Antikapitalizam lišen organizacije
7.6. Promene revolucionarnog detonatora
7.7. ?inioci slabljenja legitimnosti revolucije
7.8. Razvoj sistema opštenja
7.9. Društvena struktura i akteri revolucije
7.10. Kriza veze teorije i prakse
7.11. Koalicija diskursa: nenasilje i tranzicija
8.Socijalna pravda u XXI veku
8.1. Pojam
8.2. Evolucija pojma
8.3. Granice kritike nejednakosti
8.4. Upotreba socijalne pravde
8.5. Potiskivanje socijalne pravde
8.6. ?inioci neeksplozivnosti nepravde
8.7. Pojmovni surogati nepravde
9.Oproštaj od socijalne pravde:
kritika suženog normativnog
okvira neoliberalnog diskursa o pravdi
9.1. Nejednakost kao uslov slobode
9.2. Svakome svoje
9.3. Tržište podstiče inovacije
9.4. Relativizacija pravde globalizacijom
9.5. Produktivnost isključuje solidarnost
9.6. Sužavanje normativnog okvira
9.7. Imanentna i transneuntna socijalna pravednost
9.8. Razložni pluralizam i razložna istori?nost
Zaključak
Summary
The Banished Concepts:
The Neoliberal Conceptual Revision of the Social Thought
Literatura
Registar ličnih imena

Godina izdanja : 2018.

Broj strana : 392

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 14 x 21

Težina : 670 g

ISBN : 9788671025942

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje