×

SOCIOLOGIJA ELITA

Žak Koenen-Iter

Prevela sa francuskog Ljiljana Mirković

Pregledna i iscrpna, knjiga Sociologija elita Žaka Koenen-Itera donosi istinski podstrek kreativnim istraživanjima u ovoj oblasti. Delo sadrži jezgrovito iznet istorijat, osvrt na klasike teorije elita, i različite pojedinačne pristupe ovoj tematici. Autor je ponudio odgovore na niz značajnih pitanja: Da li je pripadnost eliti imanentno svojstvo ili je potvrda postignutog vrhunskog kvaliteta, kako se elite formiraju, da li međusobno sarađuju, na čemu se zasnivaju...

Nasuprot tradicionalnim shvatanjima, autor suštinsku ulogu elita vidi u opsluživanju sistema i čuvanju sistemskih vrednosti. U meri u kojoj elita prihvata određene vrednosti one postaju vladajuće u datoj zajednici. Elita, stoga, postoji kao garant i čuvar demokratskih vrednosti, o čemu svedoče mnoga sociološka istraživanja koja pokazuju da pripadnici elite u savremenim demokratijama imaju izoštrenija demokratska uverenja od pripadnika mase.
Namenjena studentima i predavačima sociologije i političkih nauka, istraživačima u oblasti društvenih nauka, kao i svima koji žele da steknu uvid u pojačane tenzije između zahteva za demokratijom i sve većeg uticaja elita – sociološke kategorije čija je priroda sve složenija a uticaji sve prisutniji.

Žak Koenen-Iter

Doktor društvenih nauka na Slobodnom univerzitetu u Briselu, zadužen za sociološka istraživanja na Univerzitetu u Tuluzi. Predavao je sociologiju na Univerzitetu u Ženevi i bavi se opštim istraživanjem u oblasti sociologije, istorije sociologije i metodologije kvalitetnih socioloških istraživanja. 

"Ovo delo ?e svojom preglednoš?u, iscrpnoš?u i jasno?om dopuniti naša saznanja o sociologiji elita, temi o kojoj nema mnogo toga objavljenog u okviru sociološke književnosti na srpskom jeziku. Poslednjih godina sve se više poklanja pažnja važnosti elita u objašenjenju rada demokratskog poretka. Nau?nici se slažu da su samostalne, raznovrsne i složne elite osnova demokratskog poretka, kao i da su sve elite važne za njegovo o?uvanje. Žak Koenen-Iter iznosi u ovom delu tvrdnju da su u demokratskom društvu glavni ?uvari gra?anskih sloboda, društvene snošljivosti, takmi?arskog duha, kulturne i misaone raznovrsnosti - upravo demokratske društvene elite. Otuda i zaklju?ak o eliti kao jamstvu i ?uvaru demokratskih vrednosti. Ovo delo može biti posebno važno za našu sredinu, u kojoj kao da još uvek ne postoji svest o ne

Godina izdanja : 2005.

Broj strana : 221

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 343 g

ISBN : 86-7102-227-7

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje