×

SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Malkom Hamilton

Preveo sa engleskog Đorđe Trajković

Ovo iscrpno i informativno delo Malkoma Hamiltona daje širok i naučno zasnovan pregled kako klasičnih, tako i savremenih teorijskih stavova u oblasti sociologije religije. Autor nam pruža jasnu i sveobuhvatnu sliku o raznovrsnosti tih stavova i vezi sa konkretnim verovanjima i veroispovednom praksom. Budući da sadrži detaljnu raspravu o teorijskim perspektivama i obuhvata tekuće polemike i rezultate istraživanja, Hamiltonova Sociologija religije je i veoma aktuelno štivo. Posebno zanimljivo je poglavlje o religijskim sektama i pokretima, u kome čitalac može pronaći prikaz ranijih proučavanja prirode sektaštva, ali i sasvim nove podatke o religijskim i religiji srodnim pokretima. Namenjena stručnjacima i studentima, knjiga će jednako biti zanimljiva i svakom zainteresovanom pojedincu.

Malkom Hamilton

Viši predavač na Katedri za sociologiju Univerziteta u Redingu (Engleska). Objavio je i knjige Sociology and World's Religions (Sociologija i svetske religije), Democratic Socialism in Britain and Sweden (Demokratski socijalizam u Britaniji i Švedskoj) i Class and Inequality in Comparative Perspective (Uporedni pregled društvenih klasa i nejednakosti).

"... Neizbežno je ovo delo preporu?iti studentima, ali isto tako nemogu?e je presko?iti savet da treba da ga pro?ita i svako ko se iole interesuje za sociološki aspekt religije. Šta sve sadrži fenomen religije? Decenijama, sada ve? vek unazad, razvija se posebna sociološka (i opšta) teorija religije, i prou?ava se njen uticaj na jedno društvo. U kratkom pogovoru Danijela Gavrilovi? posebno isti?e da je dobro to što je autor "Sociologije religije" posle iznošenja i komentarisanja svake teorije ili stava u sociologiji religije (Dirkem, Veber, Marks, Frojd...) dao i primere, te na taj na?in ovu mladu nauku u?inio interesantnom i laicima. Posebnost delu daje i poslednje poglavlje, u kojem autor raspravlja o sektama. 01.12.'03. Politika" (An?elka Cviji? )


Godina izdanja : 2003.

Broj strana : 505

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 14 x 20

Težina : 634 g

ISBN : 86-7102-091-6

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje