×

MUZIČKI TALAS br. 44, 2015.

NA TRAGU ETNOZVUKA

NA TRAGU ETNOZVUKA
Jelena Lalovi?: FOLKLOR I NJEGOVA JU-ROK TRANSPOZICIJA

ON THE PATH OF THE ETNOSOUND
Jelena Lalovi?: FOLKLORE AND ITS YU-ROCK TRANSPOSITION (Abstract)


KOMPONOVANJE DANAS (1)
Ivana Medi?: AMERIKA JE DRUGI SVET Razgovor sa kompozitorkom Natašom Bogojevi?

COMPOSING TODAY (1)
Ivana Medi?: AMERICA IS ANOTHER WORLD Conversation with composer Nataša Bogojevi? (Abstract)


COMPOSING TODAY (2)
Jovana Backovi?: BETWEEN TWO WORLDS Approaching Balkan Oral Music Tradition through the use of Technology as a Compositional and Performing Medium

KOMPONOVANJE DANAS (2)
Jovana Backovi?: IZME?U DVA SVETA Pristup balkanskoj oralnoj muzi?koj tradiciji pomo?u tehnologije kao kompozicionog i izvo?a?kog medija (Sažetak)


NOVI POGLEDI
Katarina Kosti?: ODNOS IZME?U MODERNOG I POSTMODERNOG U STVARALAŠTVU DŽONA KEJDŽA NA PRIMERU DELA HPSCHD

NEW VIEW
Katarina Kosti?: THE RELATION BETWEEN MODERNISM AND POSTMODERNISM IN JOHN CAGE’S CREATIVE OUTPUT, USING THE EXAMPLE OF HIS THE WORK HPSCHD (Abstract)


INDEKS IMENA
INDEX OF?NAMES


TEKSTOVI O SRPSKOJ MUZICI OBJAVLjENI U MUZI?KOM TALASU 1994–2014. (izbor)

TEKSTOVI U TEMI MUZIKA I DRUGE UMETNOSTI (SLIKARSTVO, ARHITEKTURA, KNJIŽEVNOST, FILM) OBJAVLJENI U MUZI?KOM TALASU 1994–2014. (izbor)


PRILOG
Promotivni CD sa muzikom Jovane Backovi?

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 1

Pismo : ćirilica

Povez : Broširani povez

Format : A4

Težina : 248 g

ISBN : 03549313000

KOMENTARI (0)