×

DECENIJA ILUZIJA I i II: Amerika, Srbija i srpska dijaspora 1990 - 2000

Miroslav Majkl Đorđević

Knjiga govori o posredovanju srpske dijaspore između Amerike i Srbije tokom ratova na Balkanu u poslednjoj deceniji XX veka i raspada Jugoslavije. Osećajući odgovornost da upozore najviše zvaničnike u Vašingtonu, akademsku javnost i glavne urednike vodećih medija o mogućim posledicama pogrešne politike, oni su ukazivali na pogubne posledice otvoranja jugoslovenske Pandorine kutije.

Knjiga govori o posredovanju srpske dijaspore između Amerike i Srbije tokom ratova na Balkanu u poslednjoj deceniji XX veka i raspada Jugoslavije. Osećajući odgovornost da upozore najviše zvaničnike u Vašingtonu, akademsku javnost i glavne urednike vodećih medija o mogućim posledicama pogrešne politike, oni su ukazivali na pogubne posledice otvoranja jugoslovenske Pandorine kutije. Njihova mnogobrojna upozorenja samo su delimično uspela u tome, ali nisu imala uticaja na konačan rezultat. Može se slobodno postaviti teza da je put Amrike iz krvavog blata Balkana, preko Sarajeva i Prištine, vodio do Kabula i Bagdada i u živi pesak Srednjeg Istoka

Iako je reč o autorovom ličnom viđenju, učinjen je veliki napor da tekst bude lišen subjektivnosti, te da se osloni na dokumenta i originalne izvore. Zvanična, kao i privatna prepiska, literatura, citati, sačuvani su u autorovoj privatnoj arhivi, kao i u arhivama američke državne uprave, američkog Kongresa, u izveštajima raznih obaveštajnih službi, kao i u privatnim beleškama učesnika minulih događaja koje još nisu objavljene.

Miroslav Majkl Đorđević

Rođen je 1936. u Beogradu, na Dorćolu, gde je završio Prvu mušku gimnaziju. Emigrirao je u SAD 1956. godine. Radeći kao fizički radnik prištedeo novac za školovanje i upisao na Univerzitet Kalifornije, Berkli, gde je diplomirao 1960. godine.

Tokom 80-ih, uz partnerstvo nekoliko najznačajnijih finansijskih kompanija, u Americi je osnovao dve finansijske firme: USF&G Fajnenšl sekjuriti (USF&G Financial Security), a potom i njenu naslednicu - Kapital geranti kompani (Capital Guaranty Company) koju je izveo na Njujoršku berzu 1993. godine. Pod njegovim vođstvom u toku deset godina, Kepital geranti je finansirala preko 18 milijardi dolara infrastrukturnih projekata.

Pored velikih zahteva biznisa i drugih aktivnosti u američkoj politici i javnom životu, Đorđević je 1990. godine začeo  inicijativu i bio glavni osnivač Kongresa srpskog ujedinjenja. Bio je prvi predsednik ove internacionalne srpske  organziacije u dijaspori čiji cilj je bio očuvanje srpsog identiteta i pomoć matici za obnovu i napredak. U toku cele decenije on se vrlo aktivno angažovao i neumorno radio da zaštiti srpske interese i spreči američke greške u građanskom ratu Jugoslavije. Krajem 1999. godine, da bi pomogao ujedinjenje demokratske opozicije u Srbiji u cilju tranzicije u demokratiju, pokrenuo je i organizovao Sentandrejeski sabor u Mađarskoj. Tu se održao prvi susret između predstavnika svesrpske dijaspore i čelnika demokratskih snaga u Srbiji od 1944 godine. 

Dobitnik je brojnih priznanja, poput Medalje amerikanizma od Nacionalnog društva kćerki Američke revolucije, Odlikovanja za izuzetnost od strane Američkog saveta bezbednosnosti, Ordena jugoslovenske zastave drugog stepena za patriotski rad u dijaspori, a kasnije je odlikovan Ordenom Nemanje drugog stepena. Uvršten je u čuvenu publikaciju "Ko je ko u Americi" još od 1983. godine.

Đorđević je autor mnogih profesionalnih i drugih publikacija, kao što su knjiga eseja „O Srećnom životu“, i njegova knjiga poezije, kao i knjige: „Moralno društvo i moderna  država”. “Prepiske 1991-1999 Miroslav Majkl Đorđević i Dobrica Ćosić”.

Prolog
Srbi u Americi
Jugoslovensko pitanje: šta Srbi žele i šta je interes SAD
Po?etak demonizacije Srba
Kontakt sa maticom: Srpsko-ameri?ka banka i Borka Vu?i?
 
I 1990–1991. U iš?ekivanju
1990. Kongres srpskog ujedinjenja
Kako je ideja ro?ena
Ka osniva?koj skupštini
Osniva?ka skupština
 
1991.Nova epoha
Amerika sama na vrhu globalne mo?i: novi svetski poredak – stare iluzije
Srbija bez kompasa u moru promena
Slobodan Miloševi? i Srbija u simbiozi
Ameri?ka uvertira za raspad Jugoslavije
Po?etak sukoba: nada i stvarnost
Misija dobre volje i prijateljstva Poseta srpskim zemljama: 27. maj – 7. jun 1991
Izgradnja organizacije i po?etak borbe
Srpsko lobiranje
 
II 1992–1993. Želja za hegemonijom
1992. Evropski snovi i ameri?ka java
Aktivna Nema?ka – pasivna Amerika
Aktiviranje Amerike na Balkanu
Jugoslovenski poker
Novi predsednik i novi premijer Jugoslavije
Masakr u redu za hleb
Po?etak organizovanog lobiranja
„Prorok” i predsednik
Kongres srpskog ujedinjenja – zapaženi na nepoželjan na?in
Propagandni izveštaj o terorizmu
 
1993. Glavne aktivnosti
Dva mirovna plana
Monarhija – da ili ne
Jevreji i Srbi u Americi
Problemi sa lobiranjem
 
III 1994–1995. Propuštene mogu?nosti
1994. Traganje za rešenjem
Incident br. 1: Pijaca Markale
Na putu za Bosnu
London
Budimpešta – Beograd
Pale
Beograd
Ponovo Vašington
Svedo?enje u Kongresu
Holbruk
 
1995. Amerika odlu?na da okon?a rat
Susret sa ambasadorom Makormikom
Inicijative za kraj rata
Kontakt grupa
Plan Z-4
SAD spremne za kraj rata
Problemi u odnosima sa javnoš?u
Markale 2
Tar?in
Srebrenica
Po?etak kraja: „Oluja“
Šesta godišnja konvencije Kongresa srpskog ujedinjenja
Dejton
Odlazak rodoljuba i prijatelja
 
IV 1996–1997. Opravdane sumnje
1996. Republika Srpska
Haški tribunal: u gra?anskom ratu nema an?ela
Dijaspora i opozicija
Zajedno
Pismo rodoljuba bez iluzija
Beogradske zviždaljke ?uju se u Vašingtonu
Sreda, 11. decembar
?etvrtak, 12. decembar
Petak, 13. decembar
Vesti iz Republike Srpske
 
1997.Po?etak kraja ili kraj po?etka
Poseta studentske delegacije
Preuzimanje vlasti u gradovima
Politi?ki i državotvorni ciljevi
Neo?ekivana inicijativa
Rasplet
Ideja za osnivanje Ve?a za demokratske promene
 
V 1998–1999. Srbija u vrtlogu istorije
1998. Osnivanje Ve?a za demokratske promene u dijaspori
Srpska Ahilova peta
Od Toronta do Beograda
Prelazna vlada stru?njaka
Propuštene mogu?nosti
O razlazu
Na kraju godine
 
1999. Kosovo 1389–1999
Agresija na Srbiju i oživljavanje NATO-a
Lobiranje u Americi – zajedno smo ja?i
Kosovsko ogledalo: NATO guske lete u balkansku geopoliti?ku maglu
Na ivici
U vihoru
Nedržavotvorna politi?ka opozicija
Na putu ka Svesrpskom saboru
Sentandrejski sabor
Budimpešta i Sentandreja: dani Sabora
Prvi dan – dan dijaspore
Drugi dan – dan susreta i rada dijaspore i matice
Tre?i dan – dan Sentandrejske deklaracije
Prvi utisci o Saboru
Na putu za Atinu
 
VI 2000. Kraj jednog veka
2000.Novo doba, stare zablude
Zavesu u dijaspori podiže „deka“ Avramovi?
Ve?e za demokratske promene Srbije
?ikago i Vašington
Nov?ana sredstva
Srbija
Trijumf tripartitne grupacije i poraz monarhije
Posle Atine
Priru?nik Ve?a za demokratske promene u Srbiji
Srbija: Vlast – opozicija – Ve?e
Otpor
Kraj jedne decenije i kraj agonije
Novi predsednik – naše nove nade
Nevaskrsnuti srpski Feniks i dve samoobmane i laži
Epilog
Sjedinjene Ameri?ke Države
Srbija
Srpska dijaspora
 
Indeks  

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 912

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez

Format : 19,5x12,5

Težina : 1035 g

ISBN : 978-86-7102-522-5

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje