Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

OBLIKOVANJE VIZUELNOG IDENTITETA

Nikolas Dženkins

Rasprodato

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Pol Smit

Rasprodato

PROMOCIJA NA TELEVIZIJI I RADIJU

Majkl Blend, Simon Mondezir

Rasprodato