Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

ZVEZDE SUPERMARKET KULTURE

Maja Vukadinović

Rasprodato

OTVORENA KAPIJA KA ISTOKU

Erhard Busek

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

ISTORIJA UTOPIJE

Žan Servije

Rasprodato

ŽENA U ISTORIJI EVROPE

Gizela Bok

Rasprodato

OSNOVI KULTURNE ISTORIJE

Piter Berk

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

GRAD U ISTORIJI EVROPE

Leonardo Benevolo

Rasprodato

KULTURA SVETA

Frenk Dž. Lečner, Džon Boli

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

BUREK.SI?!

Jernej Mlekuž

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

VRLINA NACIONALIZMA

Joram Hazoni

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

DELANJE I SISTEM SVETA

Tjeri de Monbrijal

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD