Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

SPORT - Kritička sociologija

Ričard Đulijanoti

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

MEĐUNARODNI KULTURNI ODNOSI

Fransoa Šobe, Loren Marten

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

DEMOKRATIJA - Istorija jedne ideologije

Lučano Kanfora

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

SOCIOLOGIJA UMETNOSTI

Viktorija D. Aleksander

Rasprodato

FAMA - Istorija glasina

Hans-Joahim Nojbauer

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

DA LI JE EVROPA STVORENA U SREDNJEM VEKU?

Žak Le Gof

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

MONOPOL NA ISTINU

Radina Vučetić

Rasprodato

PRIPOVEDANE UPANIŠADE

Vinajak Hari Date

Rasprodato

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

Vjačeslav Avijucki

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD