×

DA LI JE EVROPA STVORENA U SREDNJEM VEKU?

Žak Le Gof

Preveli sa francuskog Vera Pavlović, Vladan Trijić

U vremenu kada svi govore o Evropi i evropskim vrednostima, znamo li zaista gde su njihovi koreni?

Knji­ga Da li je Evro­pa stvo­re­na u sred­njem ve­ku ob­ja­vlje­na je u edi­ci­ji Ra­đa­nje Evro­pe, ko­ja je na­sta­la na ini­ci­ja­ti­vu pet izdavača iz različitih zemalja: C. H. Beck (Minhen), Blackwell (Oksford), Crítica (Barselona), Laterza (Rim-Bari), Le Seuil (Pariz). Najbolji savremeni istoričari obradili su u svojim esejima ključne teme evropske istorije u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, verskoj i kulturnoj sferi, oslanjajući se pri tom na dugu istoriografsku tradiciju, ali i na nove naučne koncepcije.


Žak Le Gof  iz­no­si  u briljantnom narativu jednog od vodećih evropskih naučnika medijevalista tra­go­ve i slo­je­ve broj­nih pro­me­na od ru­še­vi­na Rim­skog car­stva do ot­kri­ća renesanse pokazujući u ko­joj me­ri sa­vre­me­na Evro­pa ba­šti­ni, po­zajm­lju­je, čak se i vra­ća oso­bi­na­ma sred­njeve­kov­ne Evro­pe. Od ka­ro­lin­škog uspona države i njenog ne­u­spe­ha do „le­pe“ Evro­pe gra­do­va i univer­zi­te­ta, Žak Le Gof nas od­vo­di na in­ten­ziv­no pu­to­va­nje kroz istoriju u na­di da će Evro­plja­ni, bo­lje raz­u­me­va­ju­ći svo­je po­re­klo, uspe­šni­je gra­di­ti svo­ju bu­duć­nost. Posebno je interesantan za sve ljubitelje knjige i čitanja, odeljak koji govori o nastanku i širenju knjige i pismenosti u Evropi, od prvih prepisivačkih i prevodilačkih manastirskih centara kojima dugujemo prevode antičke književnosti, do širenja knjige kao privilegije plemića, učenih i onih koji su to želeli da budu. Tako pismo, knjiga i jezik predstavljaju kamen temeljac onog što danas nazivamo jedinstvenom evropskom kulturom.

Žak Le Gof

Međunarodno priznat i izuzetno plodan proučavalac srednjeg veka, smatra se principijelnim nosiocem i nastavljačem pokreta poznatog kao École des Annale, koji je osnovao njegov mentor Mark Bloh. Nasledio je Fernana Brodela na mestu direkora École des hautes études en sciences sociales, a posle Le Gofa na mesto direktora došao je Fransoa Fire 1977. godine. Bio je jedna od vodećih figura pokreta Nouvelle histoire sedamesetih godina 20. veka.

Posvećen studijama istorijske antropologije zapadne Evrope u srednjem veku, poznat je i zbog redefinisanja samog pojma "srednjovekovlja" i njegove hronologije, ističući postignuća ovog perioda i njegove varijacijae unutar trajanja, i posebno, zbog obraćanja pažnje na "renesansu 12 veka". 

Godine 2000. dobio je počasni doktorat iz filozofije Univerziteta u Paviju, a 2004. nagrađen je priznanjem Dr. A.H. Heineken Prize for History od Norveške kraljevske akademije nauka i umetnosti. 

Pored Čoveka srednjeg veka Da li je Evropa stvorena u srednjem veku, u njegovom širkom stvaralčkom opusu izdvajaju se: Time, Work, & Culture in the Middle Ages (1980), The Medieval Imagination (1988), Your Money or Your Life: Economy and Religion in the Middle Ages (1988), Medieval Civilization, 400-1500 (1988), The Birth of Purgatory (1990), History and Memory (1992), Intellectuals in the Middle Ages (1993), Saint Louis (1996), Saint Francis of Assisi (2003), In Search of Sacred Time (2014).

 

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 340

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 490 g

ISBN : 9788671023535

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje