×

MONOPOL NA ISTINU

Radina Vučetić

  Knjiga predstavlja teorijsko i empirijsko istraživanje koje osvetljava fenomen "cenzure bez cenzure" i donosi novo razumevanje kulturno-političkog konteksta Srbije i Jugoslavije.

Celovito i zaokruženo delo o institucionalnoj i vaninstituionalnoj cenzuri u Srbiji u socijalističkoj Jugoslaviji. Polazeći od proučavanja fenomena cenzure u zemljama realnog socijalizma (iza Gvozdene zavese), autorka se fokusira na Jugoslaviju/Srbiju kao zemlju u kojoj samoupravni sistem donosi drugačije perspektive, ali u kojoj partijski aparat nalazi sopstvene mehanizme cenzorskog delovanja.

Ova monografska studija svakako da predstavlja sasvim novi naučni doprinos kako istoriji, tako i kulturnoj politici, menadžmentu u kulturi (institucionalno sećanje) i sociologiji kulture. Na osnovu sopstvenih terenskih istraživanja autorka  dolazi do novih uvida i zaključaka, pokušavajući da definiše upravo jugoslovenski oblik cenzure bez cenzure, bez institucionalizovanog okvira i procedura karakterističnih za druge socijalističke zemlje.

Mnoge teme koje knjiga obrađuje, nauka je do sada „preskakala“ , a tek njihovom obradom se mogao steći istinski uvid u mehanizme delovanja kulturne politike.

Praveći razliku između preventivne i suspenzivne cenzure, ukazujući na raskorak između propisa i realnosti, Radina Vučetić je svojim teorijskim i empirijskim istraživanjem osvetlila u celosti teško uhvatljiv fenomen „cenzure bez cenzure“ i omogućila nam da razumemo kulturno-politički kontekst Srbije i Jugoslavije, definisanu kulturnu politiku, ali i njenu realnost, istinsku (ne)implementaciju, tu „fluidnost sistema cenzure“.

 

Iz recenzije Milene Dragićević Šešić

 

Cenzura ukazuje na početak kraja ove vlasti - intervju sa Radinom Vučetić, Nataša B. Odalović 

Cenzura ili monopol na istinu - intervju sa Radinom Vučetić,  Nadežda Gaće i Jelka Jovanović

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vjt28BITlQ

https://www.youtube.com/watch?v=gPN1yLPT-3Q&t=165s

Radina Vučetić

Docentkinja je na Odeljenju za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavila je knjige Evropa na Kalemegdanu: „Cvijeta Zuzorić“ i kulturni život Beograda 1918-1941 (2003), Vreme kada je narod govorio: Odjeci i reagovanja u Politici, 1988-1991 (koautor sa Aljošom Mimicom, 2008) i Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka (2012). Bila je stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, School of Slavonic and East-European Studies, Zentrum fürZeithistorischeForschung,  DAAD, Imre Kertesz Kolleg Jena, kao i dobitnica nagrade za istraživački projekat o cenzuri koju dodeljuju Robert Bosch Stiftung, u saradnji sa Literaturhaus Berlin i fondacijom Herta Müller. Bavi se kulturnom i društvenom istorijom Jugoslavije i istorijom Hladnog rata, s posebnim akcentom na odnos politike i kulture u socijalističkoj Jugoslaviji. Trenutno se bavi odnosima Jugoslavije i Afrike u okviru međunarodnog projekta Socialism Goes Global.

Predgovor

1. Uvod: cenzurisanje sa cenzurom i bez cenzure
Cenzura – muke s pojmom
Cenzura iza gvozdene zavese
Cenzura u Jugoslaviji
(Van)institucionalni putevi cenzure
Sudske zabrane

2. Partija i kultura
„Socijalizam i kultura“
Kongres kulturne akcije
Pismo

3. Nacionalizam sav i svuda, pa i u kulturi
Nacionalizam i nevolje s rečima
Rečnik s problematičnim rečima
Predlog za razmišljanje
Književne novine
Muke s izdavačima
Nacionalizam u slikarstvu
Crni talas u slikarstvu
Tito i Gvozden, oči u oči

4. Levica brani levicu
Jun 1968, i posle juna
Izneverena revolucija
„Ka-pe“ dole
Razlaz sa (neo)avangardom

5. Restaljinizacija
Odricanje od Plastičnog Isusa (Isus i Jude)

Zaključak
Spisak izvora i literature
Indeks

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 410

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 22 x 16

Težina : 723 g

ISBN : 9788671025188

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje