Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA, Teorijski i praktični aspekti

Danijela S.Petrović

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

PSIHOLOGIJA U OBRAZOVANJU II

Anita Vulfolk, Malkolm Hjuz, Vivijen Volkap

Rasprodato

ETNONACIONALIZAM

Dušan Kecmanović

Rasprodato

METAPSIHIJATRIJA

Dušan Kecmanović

Rasprodato

PSIHOLOGIJA U OBRAZOVANJU I

Anita Vulfolk, Malkolm Hjuz, Vivijen Volkap

Rasprodato

SAMI ZAJEDNO

Šeri Terkl

Rasprodato

SEKS I PSIHA

Bret Kar

Rasprodato

TEME I DILEME

Dušan Kecmanović

Rasprodato