×

KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI

Karla Vilig

Preveo sa engleskog Rade Krstanović

  Reč je, po mom mišljenju, o najpristupačnijem uvodnom tekstu o kvalitativnom istraživanju, koji čitaoca stavlja u poziciju da 'hrabro krene', upusti se u avanturu i istinski uhvati u koštac sa izvođenjem kvalitativnog istraživanja.Vendi Stejnton Rodžers (Wendy Stainton Rogers), profesorka emerita, Fakultet za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Otvoreni univerzitet, Velika Britanija

Kvalitativni pristup istraživanju predstavlja sve značajniju alternativu tradicionalnoj metodologiji u psihologiji i drugim društvenim naukama. Ova knjiga posvećena je razmatranju osnovnih aspekata kvalitativnog istraživanja – od definisanja epistemološke pozicije, preko formulisanja istraživačkog problema i izbora odgovarajućih metoda prikupljanja i analize podataka, pa do bavljenja važnim pitanjima koja su vezana za etiku i refleksivnost. Pored toga, u knjizi se detaljno izlaže šest popularnih pristupa kvalitativnom istraživanju u psihologiji, identifikuju se prednosti i nedostaci svakog od njih i daju uputstva za pisanje izveštaja o istraživanju. Pisana jednostavnim stilom, uz oslanjanje na veliki broj primera i ilustracija, ova knjiga će posebno biti korisna onima koji nisu dovoljno upoznati sa kvalitativnim metodama istraživanja.

 

Još u prvoj verziji ovog teksta Karla Vilig je tvrdila da je, za razliku od kvantitativnog istraživanja (gde je cilj slediti skup pravila i učiniti to na ispravan način), kvalitativno istraživanje više stvar „upuštanja u avanturu“. To od početka zvuči mnogo interesantnije i zabavnije! I jeste – i studenti i predavači cene njen živi, praktični pristup, njen izuzetno jasan i elegantnan stil pisanja, njeno korišćenje primera dobrih studentskih radova i njena lucidna objašnjenja teorija koje stoje u osnovi metoda i metodologija. Reč je, po mom mišljenju, o najpristupačnijem uvodnom tekstu o kvalitativnom istraživanju, koji čitaoca stavlja u poziciju da 'hrabro krene', upusti se u avanturu i istinski uhvati u koštac sa izvođenjem kvalitativnog istraživanja.

Vendi Stejnton Rodžers (Wendy Stainton Rogers), profesorka emerita, Fakultet za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Otvoreni univerzitet, Velika Britanija

Bilo je potrebno tek nešto više od jedne decenije da knjiga Karle Vilig postane jedan od ključnih uvodnih tekstova u ovoj oblasti. Mnogi moji studenti i kandidati čiji sam rad mentorisala uživali su u njoj čitajući o kompleksnim temama i debatama predstavljenim na pristupačan način. Knjiga sadrži korisne savete o tome kako napisati predlog istraživanja, prikaz nekih novijih metoda istraživanja i diskusiju o budućnosti kvalitativnog istraživanja. Pored toga, tu su i poglavlja o epistemologiji i interpretaciji, što će, verujem, biti od izuzetne vrednosti za studente, pošto je reč o često najproblematičnijim temama sa kojima se susreću oni koji se tek upoznaju sa kvalitativnim istraživanjem.

Dr Dejvid Harper (David Harper), profesor kliničke psihologije, Istočno-londonski univerzitet, Velika Britanija

Karla Vilig

Karla Vilig je profesorka psihologije na Gradskom univerzitetu (City University) u Londonu. Objavljuje radove o teoriji i praksi metodologije kvalitativnog istraživanja. Autorka je Kvalitativne interpertacije i analize u psihologiji (Qualitative Interpretation and Analysis in Psychology) i kourednica Sejdžovog udžbenika za kvalitativno istraživanje u psihologiji (Sage Handbook of Qualitative Research in Pychology).

Deo I: Pojmovna priprema: Od recepata do avantura
1.Od recepata do avantura
2.Epistemološke osnove kvalitativnog istraživanja
3.Nacrt kvalitativnog istraživanja i prikupljanje podataka
4.Uloga interpretacije
5.Sastavljanje predloga istraživanja
Deo II: Izvo?enje istraživanja
6.Tematska analiza
7.Utemeljena teorija
8.Fenomenološke metode
9.Studije slu?aja
10.Diskurzivna psihologija
11.Fukoovska analiza diskursa
12.Narativna psihologija
13.Vizuelne metode
Deo III: Refleksije i zaklju?ci
14.Kvalitet u kvalitativnom istraživanju
15.Pregled i zaklju?ci: kuda dalje za kvalitativnu psihologiju?
Prilog 1: Šta uti?e na odluku osobe da poželi da prestane sa koriš?enjem narkotika?
Prilog 2: Iskustvo telesnog dismorfobi?nog poreme?aja
Prilog 3: Konstruisanje samopovre?ivanja na prelasku u 21. vek
Bibliografija
Indeks pojmova
 
 

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 526

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22,5x16,5

Težina : 822 g

ISBN : 9788871025164

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje