Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST

Mirjana Divac Jovanović, Dragan Švrakić

Rasprodato

ETNONACIONALIZAM

Dušan Kecmanović

Rasprodato

BOLJA BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU

Grejem Tornikroft, Mikele Tansela

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

BOLEST I KULTURA U POSTMODERNOM DOBU

Dejvid Moris

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

AVAJ, JADNI DARVIN

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama

Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

Rasprodato