Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

VIRTUELNA UMETNOST

Oliver Grau

1.848,00 RSD
2.310,00 RSD

VEK ITALIJANSKOG FILMA

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

ANALIZA FILM(OV)A

Mišel Mari, Žak Omon

Rasprodato

ESTETIKA PRAZNINE

Đanđorđo Paskvaloto

968,00 RSD
1.210,00 RSD

AUDIOVIZIJA

Mišel Šion

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

ESTETIKA FILMA

Alen Bergala, Mark Verne, Mišel Mari, Žak Omon

Rasprodato

FILMSKI ŽANROVI

Rafaela Moan

Rasprodato

TEORIJE SINEASTA

Žak Omon

Rasprodato

FOTOGRAFIJA

Rasprodato