×

POSTKULTURA

Jelena Đorđević

Ova knjiga prikazuje razvoj osnovnih ideja i metodoloških postupaka nastalih u okviru specifičnog, intelektualnog, analitičkog i interpretativnog polja koje se obeležava zajedničkim nazivom studija kulture. Ona govori o stvarima koje nas se tiču i predstavljaju sastavni deo intelektualnih, ali i političkih rasprava, otvorenih ili skrivenih sukoba između muškaraca i žena, nacionalista i globalista, modernista i postmodernista, zaljubljenika u tehnološka dostignuća i "apokaliptičara", ljudi zaplašenih pred mogućnostima novog "posthumanog" sveta.

Jelena Đorđević

Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Završila je studije opšte književnosti u Beogradu, specijalizovala se na Univerzitetu Jejl i Ann Arbor u SAD. Predavala je na Florida State University u Panami. Objavila je niz radova, među kojima je knjiga Političke svetkovine i rituali, i zbornici Kultura svaštojeda, Antropologija religije, Praznici, rituali i svetkovine, kojima je doprinela otvaranju novih kulturoloških tema u našoj sredini. Dugogodnišnji je urednik časopisa Kultura.


   1. Predistorija

   2. Istorija

Kulturalizam
Marksizam
Postmarksizam
Jezi?ki preokret
Poststrukturalizam
Feminizam i studije roda

   3. Postmodernizam

Društvene osnove postmoderne
Postmodernizam i umetnost
Postmoderna ili brisanje granica

   4. Popularna kultura

    5. Kulture u pokretu

Postkolonijalna teorija diskursa
Kultura i nacija
Globalizacija

    6. Pogled s druge strane
"Knjiga Postkultura: Uvod u studije kulture Jelene ?or?evi? donosi sveobuhvatan prikaz istorije studija kulture, kao i najaktuelnijih teorijskih kretanja u okviru ove discipline. Knjiga ne nudi jednostavan, jednolinearani prikaz kretanja teorijskih tuma?enja kulture od Birmigenske<

Godina izdanja : 2009.

Broj strana : 460

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 627 g

ISBN : 978-86-7102-343-6

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje