×

DRUŠTVENA ISTORIJA MEDIJA

Asa Brigs, Piter Berk

Prevela sa engleskog Jovana Popović

Knjiga obuhvata period od štamparske revolucije do pojave Interneta uključujući sve značajne promene tokom sazrevanja informacionih sistema. Povezujući istorije pojedinačnih medija autori nam omogućavaju da sagledamo njihove zajedničke obrasce i uočimo sled događaja. Konačni rezultat je zanimljivo istraživanje pet vekova duge istorije medija i komunikacija. U najnovijem izdanju, dostupnom sada i našim čitaocima, dodato je novo poglavlje o multimediji, digitalnoj tehnologiji, usponu Interneta i fenomenu globalizacije. Izbegavajući tehnološki determinizam i odbacujući pretpostavke o linearnom razvoju, ova knjiga iznosi brojne i raznovrsne povesti medija i komunikacija.

Asa Brigs

Višegodišnji dekan koledža Vuster u Oksfordu i počasni rektor Otvorenog univerziteta. 

Piter Berk

Pro­fe­sor Kul­tur­ne isto­ri­je na Uni­ver­zi­te­tu u Kem­bri­džu. Autor je vi­še od dva­de­set knji­ga, od ko­jih se is­ti­ču: The Ita­lian Re­na­is­san­ce (1972), Po­pu­lar Cul­tu­re in Early Mo­dern Euro­pe (1978), The Fa­bri­ca­tion of Lo­u­is XIV (1992), The Art of Con­ver­sa­tion (1993) i A So­cial Hi­story of Know­led­ge (2000)

Godina izdanja : 2006.

Broj strana : 530

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22 x 13

Težina : 604 g

ISBN : 86-7102-253-6

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje