×

CAR ILI UPRAVITELJ

Tonja Kjusopulu

Prevela sa grčkog Maja Nikolić

Da li je Vizantija na zalasku bila carstvo koje se raspada pred Osmanskom najezdom ili poslednje ostrvo duhovnosti čije izdanke osećamo i danas?

Vizantija u XV veku olako se shvata kao anahroni zaostatak antičkog ekumenskog carstva, čija su jedina dostignuća doprinos helenske književnosti razvijanju ideja humanizma i renesanse i očuvanje pravoslavlja od uticaja katolicizma.

U studiji Car ili upravitelj grčka istoričarka Tonja Kjusopulu odbacuje ovakvo stanovište i nastoji da pokaže da je mala utvrđena enklava u srcu Osmanske imperije, koja je preostala od nekadašnjeg velikog i moćnog vizantijskog carstva, po uzoru na italijanski model prihvatila socijalnu strukturu i političku ideologiju sekularne države-grada, u nadi da će tako osigurati svoj opstanak. U skladu s tim carstvo poslednjih Paleologa predstavljeno je u potpuno drugačijem svetlu od onoga na koje smo navikli kada je o ovoj temi reč.

 

Tonja Kjusopulu

Tonja (Antonija) Kjusopulu (1958) završila je osnovne studije vizantijske i novogrčke filologije na Univerzitetu u Atini. Postdiplomske studije završila je na univerzitetu Paris I Panthéon Sorbonne, a doktorirala je na Univerzitetu na Kritu, gde je i redovni profesor na Odeljenju za istoriju i arheologiju. Član je Društva za novogrčke studije (Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού) i Grčkog komiteta za vizantološke studije (Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών). Objavila je više knjiga, naučnih zbornika i članaka u kojima se prevashodno bavi društvenom istorijom i istoriografijom Vizantijskog carstva.

Uvod
Prvi deo: Prostor i ljudi
1. Carigrad. Organizacija prostora i njegove službe
2. Društvene snage u Carigradu
Drugi deo: Politi?ka vlast u XV veku
1. Politi?ki kadar
2. Država i administracija
Tre?i deo: Politi?ka praksa i ideologija
1. Politi?ki sistem
2. Stari i novi kolektiviteti
Umesto epiloga: Zašto je pao Grad
Bibliografija
Dodaci
Katalog politi?kog kadra
Registar li?nih imena i mesta

Godina izdanja : 2014.

Broj strana : 190

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 453 g

ISBN : 978-86-7102-431-0

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje