Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

USPEŠAN FANDREJZING

Barbara Krole, Kristijana Fine

792,00 RSD
990,00 RSD

ČOVEK KOJI TRČI UZ STEPENICE

Jerg Cajringer

Rasprodato

LOBIRANJE

Mišel Klaman

Rasprodato

ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Kris Vest

Rasprodato

OGLAŠAVANJE

Frenk Džefkins

Rasprodato

APOKALIPSA I MARKETING

880,00 RSD
1.100,00 RSD

SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA

Ijan Danbar, Malkolm Mekdonald

Rasprodato

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Sem Blek

Rasprodato