Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

TRŽIŠNA KOMUNIKACIJA

Vani Kodelupi

Rasprodato

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA MARKETINGA

Kit Sparling

Rasprodato

VEŠTINA PRODAJE I REKLAMA

Slavko Stanić

Rasprodato