×

TRŽIŠNA KOMUNIKACIJA

Vani Kodelupi

Prevela sa italijanskog Ana Srbinović

Tržišna komunikacija je jedno od najvrednijih izdanja u sferi marketinga koja su se kod nas pojavila u poslednjih pet godina, pa eto prilike za domaće poslenike u ovoj struci, kao i za filozofe, sociologe, psihologe, komunikologe, semiotičare, da jednom nogom zakorače u najmodernije i najdublje stručne koncepte, da razumeju tržište koje kuca i na naša vrata.  

Tržišna komunikacija je jedno od najvrednijih izdanja u sferi marketinga koja su se kod nas pojavila u poslednjih pet godina. Eto prilike za domaće poslenike u ovoj struci, kao i za filozofe, sociologe, psihologe, komunikologe, semiotičare, da jednom nogom zakorače u najmodernije i najdublje stručne koncepte, da razumeju tržište koje kuca i na naša vrata.

To je originalna teorijska studija, nezaobilazna u spoznavanju složenih modela tržišne komunikacije i, posebno, novih scenarija potrošnje u zapadnim državama. Potrošnja u sve većoj meri postaje komunikacija i predstava, a sve je manje funkcija i materija. Statusna vrednost proizvoda danas je sve više u zavisnosti od subjektivne i individualne procene i upravo zbog toga potrošnja zapravo nastoji da zamaskira i prikrije društveni položaj individue, a ne da ga obelodani i jasno prikaže kao što je to činila u prošlosti... Primetan je određeni proces transformacije, prouzrokovan tehnologijom, koji se očituje u postepenoj zameni funkcionalnih i mehaničkih dobara komunikacijskim i informacijskim dobrima, materijalne robe nematerijalnom robom, kao što upotrebu zamenjuju komunikacije.

Potrošnja i komunikacija gotovo da menjaju uloge, tako da se autentična potrošnja danas u većoj meri odigrava u samoj komunikaciji, nego u činu kupovine ili upotrebe proizvoda. Ova knjiga govori o potrošnji kao komunikativnom sredstvu i o procesu postepene transformacije materijalne robe u znakove i komunikativne poruke.

Vani Kodelupi

Vani Kodelupi vršio je mnoga istraživanja potrošnje i odnosa s javnošću. Radi kao savetnik na Institutu GPF & Associati u Milanu.

Godina izdanja : 1995.

Broj strana : 128

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 12 x 20.5

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje