×

DESTINACIJA KAO BREND

Priredili Anet Pričard,Najdžel Morgan,Rodžer Prajd

Prevela sa engleskog Mirjana Ivanji

Pročitajte ovu knjigu i učinite nešto kreativno i korisno za mesto u kome živite. 

Da li određena mesta imaju privlačnost i ugled koje zaista zaslužuju? Ne uvek. Veoma je teško ubediti ljude da promene svoje utiske, o tome koja su mesta poželjna za život, za rad, za studiranje ili za odmor, pa čak i kuda bi bilo najbolje otići na jednodnevni izlet ili upoznavanje kulturne baštine. 

Globalna tržišna utakmica navela je mnoge turističke destinacije, od malih odmarališta i banja do čitavih zemalja da usvoje tehnike brendiranja slične onima koje su koristili Koka-kolaNajki ili Soni kako bi izgradile prepoznatljiv imidž i privukle što veći broj posetilaca.

Usredsređujući se na čitav niz studija slučaja širom Evrope, Amerike, Afrike, Srednjeg Istoka i Azijskog Pacifika, autori ove knjige ukazuju nam na to da brendiranje usmereno na jasno definisane ciljne grupe, određene na osnovu istraživanja, a i motivisanja potoršača, vodi ka sigurnom uspehu. Svako mesto na planeti može privući pažnju, važno je samo setiti se na koji način. 

Kultura je srce mesta, intervju sa Rodžerom Prajdom, Anđelka Cvijić

Željene destinacije, prikazi knjiga Uzbudljivi gradovi i Destinacija kao brend, Aleksandra Đuričić

 

Prvi deo
PO­JAM DE­STI­NA­CI­JE KAO BREN­DA
1. Naj­džel Mor­gan, Anet Pri­?ard i Rodžer Prajd ME­NADŽ­MENT TU­RI­STI?­KIH ME­STA, BRENDO­VA I RE­PU­TA­CI­JE
2. Saj­mon An­holt KON­KU­RENT­NI IDEN­TI­TET
3. Fi­lip Ko­tler i Dej­vid Gert­ner PO­NOV­NI PRE­GLED PER­SPEK­TI­Ve MARKETIN­GA I BREN­DI­RA­NJA ME­STA
4. Vo­li Olins i Dže­re­mi Hil­dret BREN­DI­RA­NJE DR­ŽA­VE: JU­?E, DA­NAS, SU­TRA

Drugi deo
IZAZOVI BRENDIRANJA DESTINACIJE

5. Kejt Daj­ni ETI?­KI IZA­ZOV
6. Mal­kolm Alan: IZA­ZOV LI­DER­STVA
7. Alan Fa­jal: IZA­ZOV PART­NER­STVA
8. Seren Bul Hornskov: IZAZOV AUTENTI?NOSTI
9. Ša­tu Par­ja­nen, Ve­sa Har­ma­kor­pi i Ka­ri­na Ka­ri: ESTET­SKI IZA­ZOV
10. Ro­džer Prajd: IZA­ZOV TO­NA KO­MU­NI­KA­CI­JE
11. Džon Man­ro i Be­tan Ri­?ards: IZA­ZOV DI­GI­TA­LI­ZA­CI­JE
12. Džeremi Hildret: IZAZOV MERENJA
13. Ijan Joumen i Una Makman-Biti: BU­DU­?I IZA­ZO­VI

Tre?i deo
STUDIJE SLU?AJA BRENDOVA DESTINACIJA
14. Can-Seng Oi BREN­DI­RA­NJE I PRI­STUP AKRE­DI­TOVA­NJA: SIN­GA­PUR
15. Ši­na Ve­stvud BREN­DI­RA­NJE „NO­VE“ DE­STI­NA­CI­JE: ABU DA­BI
16. Sin­dia Lem i Kla­ra Lei  BREN­DO­VI GRA­DO­VA I TU­RI­ZAM OKRE­NUT SPECIFI?­NIM IN­TE­RE­SO
17. nono
18.
19.
20.
21.

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 439

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 24 x 17

Težina : 713 g

ISBN : 978-86-7102-454-9

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje