Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

DIVOVI - Globalna elita vlasti

Piter Filips

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

ISTORIJA, VREME I PAMĆENJE

Fernando Katroga

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

SOCIOLOGIJA PORODICE

Martin Segalan

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

INTELEKTUALNA ISTORIJA EVROPE II izdanje

Marvin Peri

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918-1929

Branka Prpa

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SAVREMENA ALBANIJA, Od diktature do demokratije u Evropi

Fred C. Abrahams

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

POLITIKA

Endru Hejvud

Rasprodato

PUT PRETERIVANJA - Povest o piscima na drogama

Markus Bun

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

NADZIRANJE DEMOKRATIJE

Slaviša Orlović

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD
U pretplati

MEĐUNARODNA BEZBEDNOST – Teorije, sektori i nivoi

Filip Ejdus

990,00 RSD
1.980,00 RSD