Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

RASPEVANI BEOGRAD - Urbani identitet i muzički video

Irena Šentevska

1.936,00 RSD
2.420,00 RSD

S VEROM U NEPOVERENJE

Ivan Krastev

704,00 RSD
880,00 RSD

SAVREMENA ALBANIJA, Od diktature do demokratije u Evropi

Fred C. Abrahams

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SOCIOLOGIJA ELITA

Žak Koenen-Iter

Rasprodato

SOCIOLOGIJA PORODICE

Martin Segalan

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Malkom Hamilton

Rasprodato

SOCIOLOGIJA UMETNOSTI

Viktorija D. Aleksander

Rasprodato

ŠPANSKA INKVIZICIJA

Beatris Komelja

Rasprodato

SPORT - Kritička sociologija

Ričard Đulijanoti

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

SPORT I DRUŠTVO

Grejam Skembler

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918-1929

Branka Prpa

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD