×

UMETNOST KAO TAUTOLOGIJA

Davor Džalto

  Rad predstavlja fundamentalni doprinos razumevanju fenomena samoreferencijalnosti u umetnosti dvadesetog veka, kao i recepciji i adaptaciji analitičke filozofije u konceptualnoj umetničkoj praksi. dr Petar Bojanić

Umetnost kao tautologija Davora Džalta predstavlja analizu fenomena samoreferencijalnosti u umetnosti dvadesetog veka, sa posebnim osvrtom na genezu pojma umetnika-autora, te ulogu umetnika (kao autora) u okviru pojedinih post/modernih umetničkih praksi. Fenomen samoreferencijalnosti i moguće načine shvatanja uloge i smisla umetnika za sam status umetnosti i umetničkih dela kao tautoloških propozicija, autor istražuje na primerima konceptualne umetnosti Džozefa Kosjuta i grupe Art & Language (Umetnost i jezik), minimalne umetnosti Donalda Džada, Roberta Morisa, Karla Andrea, Franka Stele, apstraktnog ekspresionizma Ad Rainharda, te umetnosti performansa (Gilbert & George, Jozef Bojs, Kit Arnat).

"Rad predstavlja fundamentalni doprinos razumevanju fenomena samoreferencijalnosti u umetnosti dvadesetog veka, kao i recepciji i adaptaciji analitičke filozofije u konceptualnoj umetničkoj praksi."

dr Petar Bojanić

Davor Džalto

Prof. dr Davor Džalto je rođen u Travniku 1980. Doktorirao je na istoriji moderne umetnosti na univerzitetu u Frajburgu. Objavio je više knjiga, naučnih studija i eseja iz domena istorije i teorije umetnosti, pravoslavne ikonografije, političke teologije, religijske filozofije i kulturologije. Umetnički deluje u medijima slikarstva, objekata i instalacija.

Umesto predgovora
Uvod
I POJMOVNA ODRE?ENJA
1. Tautologija i umetnost samoodre?enja
2. Umetnik kao autor umetni?kog dela
II UMETNI?KO DELO KAO UMETNI?KO DELO
3. Konceptualna umetnost i ideja tautologije: Džozef Kosjut
4. Umetnost i objektnost: umetnost minimalizma
5. Umetnost kao „teorija“ umetnosti: Art & Language
III UMETNIK KAO UMETNI?KO DELO, UMETNI?KO
DELO KAO UMETNIK. _UMETNIK KAO UMETNIK
6. Gilbert& George
7. Umetnik kao „vlasnik” umetni?kog. _Umetni?ko delo
kao intervencija umetnika
8. Umetnik kao umetnik: Ed Rajnhart
IV UMETNIK KAO LI?NOST
9. Svaki ?ovek je umetnik: Jozef Bojs
10. Umetnost kao odsustvo umetnika: Kit Arnat
Zaklju?ak
Napomene
Bibliografija

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 172

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 439 g

ISBN : 978-86-7102-547-8

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje