Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

KREATIVNA INTELIGENCIJA

Alan DŽ. Rou

Rasprodato

KULTURA

Teri Iglton

Rasprodato

KULTURA SVETA

Frenk Dž. Lečner, Džon Boli

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

KULTURNA INTELIGENCIJA

Dejvid S. Tomas, Ker Inkson

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

KULTURNI INŽENJERING

Klod Molar

Rasprodato

KULTURNI TURIZAM

Vesna Đukić Dojčinović

Rasprodato

LEGENDA EVROPE

Pjotr Kuncevič

968,00 RSD
1.210,00 RSD

LICA DESPOTIZMA

Erik Karlton

Rasprodato

LJUBOMORA

Piter Tuhi

880,00 RSD
1.100,00 RSD