Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

OGLEDI O INDIVIDUALIZMU

Luj Dimon

880,00 RSD
1.100,00 RSD

OSNOVI KULTURNE ISTORIJE

Piter Berk

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

OTVORENA KAPIJA KA ISTOKU

Erhard Busek

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

PISCI I PITANJA

Gordana Đerić

880,00 RSD
1.100,00 RSD

POLITIČKA FILOZOFIJA

Adam Svift

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

POLITIKA

Endru Hejvud

Rasprodato

POPULARNA KULTURA

Džon Fisk

Rasprodato

POSTKULTURA

Jelena Đorđević

Rasprodato

PRIPOVEDANE UPANIŠADE

Vinajak Hari Date

Rasprodato

PRIZORI ULICE

Rasprodato

PUT PRETERIVANJA - Povest o piscima na drogama

Markus Bun

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD