Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

UMETNOST I DEMOKRATIJA

Žoel Zask

880,00 RSD
1.100,00 RSD

TRANSKULTURNA EVROPA

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

SUNOVRAT: Kriza liberalne demokratije

Manuel Kastels

704,00 RSD
880,00 RSD

SRPSKI INTELEKTUALCI I JUGOSLAVIJA 1918-1929

Branka Prpa

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

SPORT I DRUŠTVO

Grejam Skembler

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

SPORT - Kritička sociologija

Ričard Đulijanoti

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

ŠPANSKA INKVIZICIJA

Beatris Komelja

Rasprodato

SOCIOLOGIJA UMETNOSTI

Viktorija D. Aleksander

Rasprodato

SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Malkom Hamilton

Rasprodato

SOCIOLOGIJA PORODICE

Martin Segalan

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD