×

VERS LES NOUVELLES POLITIQUES CULTURELLES – Les pratiques interculturelles engagées

Milena Dragićević Šešić

Knjiga Vers les nouvelles politiques culturelles: Les pratiques interculturelles engagées (Za nove kulturne politike. Angažovane interkulturalne prakse) zbirka je tekstova prof. dr Milene Dragićević Šešić namenjenih frankofonim čitaocima.
Tekstovi, ranije objavljivani u različitim časopisima, zbornicima i knjigama, bave se širokim poljem kulturnih praksi i kulturnih politika u sredinama koje karakterišu kompleksne društvene, političke i kulturne promene – poput Balkana ili Bliskog istoka. Stavljajući akcenat na važnost umetničkih i kulturnih pojava koji su u interakciji sa društvenim i političkim procesima, autorka daje dubinsku analizu promena u kulturi i predlaže nove modele kulturne politike koji su kreirani za specifične sredine (nasuprot preuzimanju već gotovih, „tuđih”).

Milena Dragićević Šešić

Profesor Menadžmenta u kulturi i Teorije medija; rektor Univerziteta umetnosti (2001–2004); direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti; gost predavač na univerzitetima širom sveta; ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije; predsednik žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila je 17 knjiga: Kultura i umetnost otpora (2018), Umetnost i alternativa (1992), Kultura – menadžment, animacija, marketing sa B. Stojkovićem, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (sa S. Dragojevićem, 2005), Interkulturna medijacija na Balkanu (sa S. Dragojevićem, 2004), Neofolk kultura (1994), Vers les nouvelles politiques culturelles (2015); priredila zbornike Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015), Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) i dr.

Njene knjige su prevođene na 17 jezika.

Dobitnica je francuskog Ordena Komandira Akademske Palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004.

PRÉFACE de Jacques Bonniel
I chapitre
LES POLITIQUES CULTURELLES
II chapitre
LE DÉVELOPMENT CULTUREL ET DÉVELOPMENT DURABLE
III chapitre
LES ENJEUX DES FORMATIONS CULTURELLES
IV chapitre
MÉDIATION INTERCULTURELLE DANS LES BALKANS
V chapitre
VERS LES NOUVEAUX TERRITOIRES ARTISTIQUES
POSTFACE de Jean-Pierre Deru

Godina izdanja : 2015.

Broj strana : 249

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 23,5 x 16,5

Težina : 513 g

ISBN : 978-86-7167-054-8

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje