Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE

Marina Marković

792,00 RSD
990,00 RSD

KORPORACIJSKI IMIDŽ

Nikolas Ind

Rasprodato

KULTURA - menadžment, animacija, marketing (V, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković

Rasprodato

KULTURA - menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

Branimir Stojković, Milena Dragićević-Šešić

Rasprodato

LOBIRANJE

Mišel Klaman

Rasprodato

MARKETING U IZDAVAŠTVU

Alison Baverstok

Rasprodato

MARKETING U KULTURI I UMETNOSTI

Fransoa Kolber

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

MARKETING UMETNOSTI

Kit Digl

Rasprodato