×

KULTURA - menadžment, animacija, marketing (V, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković

U ovoj knjizi su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava... 

Univerzitetski profesori, Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković napisali su knjigu koja je doživela pet izdanja i prevedena je na sedam jezika. U njoj su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava...

Pokazano je kako kultura može biti u sprezi sa ekonomijom i kako taj spoj može da utiče na razvoj kulture. Knjiga je utemeljena na širokom konceptu kulture koja se ne svodi na izolovane aktivnosti tradicionalnih institucija već obuhvata mnoge fleksibilne i neopipljive forme i neraskidivo je povezana sa društvom.

Ono što je izdvaja od ostalih radova na ovu temu jeste autorsko poznavanje živog i često kontradiktornog iskustva menadžmenta u evropskim regionima koji prolaze kroz period političko-ekonomske transformacije i umeće stvaralačkog korišćenja pozicije na granici vremena, političkih kultura i ekonomskih sistema.

Milena Dragićević-Šešić

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti, šef UNESKO katedre za Menadžment u kulturi i kulturnu politiku. Rektor Univerziteta umetnosti (2001–2004). Profesor na Evropskoj diplomi kulturnog menadžmenta (Brisel); po pozivu predaje i na brojnim fakultetima u svetu (Lion, Grenobl, Krakov, London, Moskva, Budimpešta, Utreht, Vilnjus...).

Ekspert Saveta Evrope, UNESKO-a, Evropske kulturne fondacije. Nosilac Ordena Akademske palme (Francuska) i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti (2004). Objavila 15 knjiga, među kojima: Umetnost i alternativa (1992), Horizonti čitanja (1993), Neofolk kultura (1994), Javne i kulturne politike (2002) te dve knjige sa S. Dragojevićem: Interkulturna medijacija na Balkanu (2004) i Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (2005), kao i Vers les nouvelles politiques culturelles (2015); priredila je i zbornike Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015), Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) i druge.

Prevođena na 17 jezika.

 

Branimir Stojković

Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, posebno aktivan na polju sociologije kulture, sociologije religije i studija komunikacija.

Kao autor potpisao je monografije Evropski kulturni identitet (1993), Kulturna politika evropske integracije (1996) i Identitet i komunikacija (2002). Koautor je studija Kultura i radni život (1982), Kultura mladih radnika (1986), Organizacija kulturnih delatnosti (1990), Kultura – menadžment, animacija, marketing (1994, 1996, 2000, 2003 i 2007), Kulturna prava (1999), Kulturna politika i kulturna raznovrsnost (2004) i Informaciono-komunikacioni sistemi (2004 i 2009). Objavio je preko sedamdeset naučnih radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

UVOD
DRUŠTVO I KULTURA
1. MENADŽMENT U KULTURI
2. KULTURNE POTREBE
3. KULTURNA POLITIKA
PLANIRANJE KULTURNOG RAZVOJA
1. KULTURNI RAZVOJ
2. PROSTORNI MENADŽMENT KULTURNIH DELATNOSTI
STRATEŠKI MENADŽMENT
1. POSLOVNA POLITIKA USTANOVE KULTURE
2. KADROVSKI MENADŽMENT
3. PREDUZETNIŠTVO U KULTURI
MENADŽMENT USTANOVA KULTURE
1. MENADŽMENT KNJIGE I KNJIŽEVNOSTI
2. MENADŽMENT POZORIŠTA
3. MUZIČKI MENADŽMENT
4. MENADŽMENT VIZUELNIH UMETNOSTI
5. MENADŽMENT KULTURNIH CENTARA
6. MENADŽMENT KULTURNE BAŠTINE
PROJEKTNI MENADŽMENT
EKONOMIKA KULTURE
EVROPA I SVET - RAZMENA I SARADNJA

Godina izdanja : 2007.

Broj strana : 399

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 542 g

ISBN : 9788671022668

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje