Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Malkom Hamilton

Rasprodato

KREATIVNA INTELIGENCIJA

Alan DŽ. Rou

Rasprodato

ZVEZDE SUPERMARKET KULTURE

Maja Vukadinović

Rasprodato

DEMOKRATIJA

Ros Harison

968,00 RSD
1.210,00 RSD

LEGENDA EVROPE

Pjotr Kuncevič

968,00 RSD
1.210,00 RSD

ISTINE I SLOBODA

Remon Polen

Rasprodato

MNOŽENJE SVETOVA

Miodrag Sibinović

968,00 RSD
1.210,00 RSD

KULTURNI TURIZAM

Vesna Đukić Dojčinović

Rasprodato

INDUSTRIJA SREĆE

Vilijam Dejvis

968,00 RSD
1.210,00 RSD

DISKURS NOVIH TEHNOLOGIJA

Aleksandar Luj Todorović

Rasprodato

IDEOLOGIJA RASPAMEĆENOG UMA

Dragan Lakićević

968,00 RSD
1.210,00 RSD