Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

MODERNA UMETNOST 1770-1970-2000 I

Akile Bonito Oliva, Đulio Karlo Argan

Rasprodato

MODERNA UMETNOST 1770-1970-2000 II

Akile Bonito Oliva, Đulio Karlo Argan

Rasprodato

MODERNA UMETNOST 1770-1970-2000 III

Akile Bonito Oliva, Đulio Karlo Argan

Rasprodato

MUZIKA U RENESANSI

Filip Vendriks

660,00 RSD
825,00 RSD

O UMEĆU SVIRANJA KLAVIRA

Alan Frejzer

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

P(OGLED)I

Aleksandar Đurić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

POČETI IZNOVA - Promena teatarskog sistema

Dragan Klaić

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

POETIKA MODERNE DRAME

Žan-Pjer Sarazak

Rasprodato