Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

MENADŽMENT I UMETNOST

Vilijam Dž. Berns

Rasprodato

MENADŽMENT I KREATIVNOST

Kris Bilton

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Pol Smit

Rasprodato

MARKETING UMETNOSTI

Kit Digl

Rasprodato

MARKETING U KULTURI I UMETNOSTI

Fransoa Kolber

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

MARKETING U IZDAVAŠTVU

Alison Baverstok

Rasprodato

LOBIRANJE

Mišel Klaman

Rasprodato

KULTURA - menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

Branimir Stojković, Milena Dragićević-Šešić

Rasprodato

KULTURA - menadžment, animacija, marketing (V, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković

Rasprodato