Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Pol Smit

Rasprodato

MENADŽMENT I KREATIVNOST

Kris Bilton

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

MENADŽMENT I UMETNOST

Vilijam Dž. Berns

Rasprodato

MULTILEVEL MARKETING

Piter Klotijer

Rasprodato

MULTIMEDIJSKI MARKETING

Volfgang Kinebrok

Rasprodato

OBLIKOVANJE VIZUELNOG IDENTITETA

Nikolas Dženkins

Rasprodato

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Sem Blek

Rasprodato

ODNOSI S MEDIJIMA

Dejvid Reg

Rasprodato

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

Džon Braun, Pet Godin, Vendi Moran

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

OGLAŠAVANJE

Frenk Džefkins

Rasprodato

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA MARKETINGA

Kit Sparling

Rasprodato