Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

POSLOVNA ETIKA

Rasprodato

POLITIČKI MARKETING

Marija Bruna Pusteto

Rasprodato

PLANIRANJE U MARKETINGU

Andžela Haton

792,00 RSD
990,00 RSD

OSNOVI KAKODALOGIJE

Ivan Stanković

Rasprodato

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA MARKETINGA

Kit Sparling

Rasprodato

OGLAŠAVANJE

Frenk Džefkins

Rasprodato

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

Džon Braun, Pet Godin, Vendi Moran

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

ODNOSI S MEDIJIMA

Dejvid Reg

Rasprodato

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Sem Blek

Rasprodato

OBLIKOVANJE VIZUELNOG IDENTITETA

Nikolas Dženkins

Rasprodato

MULTIMEDIJSKI MARKETING

Volfgang Kinebrok

Rasprodato

MULTILEVEL MARKETING

Piter Klotijer

Rasprodato