Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

SOCIJALNI MARKETING

Filip Kotler, Ned Robert, Nensi R. Li

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

EKONOMIKA KULTURE

Rut Tausi

2.024,00 RSD
2.530,00 RSD

PRODAJA I UPRAVLJANJE PRODAJOM

Dejvid Džober, Džef Lankaster

1.672,00 RSD
2.090,00 RSD

DESTINACIJA KAO BREND

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

EKONOMIKA KULTURNE POLITIKE

Dejvid Trozbi

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

UZBUDLJIVI GRADOVI - kreativni menadžment i revitalizacija grada

Greg Ričards, Robert Palmer

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

MENADŽMENT I UMETNOST

Vilijam Dž. Berns

Rasprodato

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

Džon Braun, Pet Godin, Vendi Moran

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

MENADŽMENT I KREATIVNOST

Kris Bilton

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

KULTURA - menadžment, animacija, marketing, VI izdanje

Branimir Stojković, Milena Dragićević-Šešić

Rasprodato

KULTURA - menadžment, animacija, marketing (V, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković

Rasprodato